Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Klenovnik

Javna nadmetanja

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Klenovnik

Poziv na dostavu ponuda Ponudbeni list-Obrazac br.1. Troškovnik-Obrazac br.2. Prilog III Izjava o nekažnjavanju Izjava

1. veljače 2022.
Skip to content