Novosti
Informacije o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Općine Klenovnik za razdoblje 2020. do 2030.
  14. rujna 2020.
Skip to content