Novosti
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 1. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Klenovnik
  25. veljače 2021.
Skip to content